My Way of Exploring

Tag: menigitis

Dat wat mijn leven veranderde

SG1L8240
Ik was 15 jaar, zat in de 3e klas van havo en had toen al een lichaam waar ik niet op kon vertrouwen. Ik was altijd al vaak ziek. Maar iets dat in juni 2009 op een onschuldig griepje leek, liep toen ineens uit tot iets heel anders. Vanaf dat moment veranderde mijn leven en heeft het mij gevormd tot wie ik nu ben.

Continue reading

© 2024 AroundSan

Theme by Anders NorenUp ↑